نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

موفقیت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در شورای مرکزی نظام مهندسی معدن کشور

موفقیت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در شورای مرکزی نظام مهندسی معدن کشور


معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بافق خبر داد:

محمد رضا کارگران بافقی، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بافق و از اعضای هیات علمی این دانشگاه، به عنوان عضو شورای مرکزی نظام مهندسی معدن ایران برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی واحد بافق، محمد رضا کارگران بافقی، معاون پژوهشی این واحد و رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد، با کسب آراء هیئت عمومی از بین اعضای سازمان نظام مهندسی معدن کشور به عنوان یکی از هفت نفر منتخب مجمع جهت عضویت در شورای مرکزی نظام مهندسی معدن کشور برگزیده شد.

کارگران، در این خصوص گفت: سازمانهای نظام مهندسی معدن استانها از سال 1382 با هدف بالا بردن سطح فنی و ایمنی معادن و طرح های اکتشافی همزمان با بالا بردن سطح فنی و علمی صاحبان حرف مهندسی معدن، آغاز به کار نمود.

وی افزود: هیئت مدیره نظام مهندسی معدن استانها در اجلاس هیئت عمومی خود که هر سال برگزار می شود برای یک دوره سه ساله اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی معدن کشور را انتخاب و جهت صدور حکم به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت معرفی می نماید.