نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

موفقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مسابقات قرآن و عترت

موفقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مسابقات قرآن و عترتدو نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بافق موفق به کسب رتبه در مسابقات قرآن و عترت منطقه هفت این دانشگاه، شدند.
به گزارش روابط عمومی واحد بافق، بر اساس اعلام بابک آل طه _دبیر منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی _ محمد حکیمی و غلامعلی رستمی از کارکنان واحد بافق موفق به کسب رتبه های اول و سوم در بخش کتبی مرحله منطقه ای مسابقات قرآن و عترت شدند.

در این مرحله پس از تصحیح اوراق، محمد حکیمی از کارمندان معاونت آموزشی واحد، در رشته زندگانی پیامبر (ص) به مقام اول منطقه رسید و غلامعلی رستمی از کارمندان معاونت پژوهشی در رشته احکام برادران حائز رتبه سوم منطقه هفت شد.