نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

میدان خان

میدان خان


میدان خان

ميدان خان

موقعيت مركز شهرستان بافق

قدمت : دوره زنديه _ قاجاريه

اين بنا زيبا و ديني  درمسير آستانه متبركه امامزاده عبدالله  (ع)  مسجد جامع در وسط شهر بافق واقع شده است

اين مكان در بافت قديم شهر قرار دارد و در گذشته از نظر اقتصادي واجتماعي داراي اهميت زيادي بوده است اين بنا از مصالح خشت و گل و با نماي آجري ساخته شده و دكان هايي كوچك و بزرگ با رواق هاي متعدد دور تا دور اينمكان را فرا گرفته است

در گذشته صداي چكش مس گران و آهنگران جلوه خاصي به اين مكان ميبخشيده و كرباس بافي گيوه دوزي  پنبه زني و نيز به رونق اين بازار افزوده بود

در وسط اين بنا حوض آب با درختاني از خرما قرار دارد كه زيبايي آن دو چندان  نموده است در مجاورت ميدان خان بناهاي با ارزشي به چشم ميخورد كه نشان از اهميت و ارزش اين مكان تاريخي داردكه ميتوان به وجود كاروانسرا ، اب انبار ، مسجد جامع و ..  اشاره نمود