نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

میدان فاطمیه بافق با زهم کشته داد.

میدان فاطمیه بافق با زهم کشته داد.


میدان فاطمیه بافق با زهم کشته داد.

ساعت شش و پانزده دقیقه عصر روز چهارشنبه در میدان فاطمیه بافق یک کامیون به هنگام دورزدن یک راکب موتور را به زیر گرفت.

به نقل از شاهدان عینی راننده کامیون به هنگام چرخش متوجه راکب نشد و ابتدا به راکت برخورد نمود و سپس وی به زیر لاستیک کامیون افتاد.

عبداللهی مقتول که در داروخانه دکتر زینلی کار می کرد به تازکی تشکیل خانواده داده بود . مرگ این جوان باز این مسئله را تداعی می کند که آیا میدان استاندارد نیست یا راننده کامیون صلاحیت رانندگی را نداشته است. راننده کامیون بلافاصله از محل متواری شد اما با تلاش مردم و پلیس بازداشت گردید.