نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نانوایی های نمونه شهرستان بافق معرفی شدند

نانوایی های نمونه شهرستان بافق معرفی شدند


نانوایی های نمونه شهرستان بافق معرفی شدند

    شورای آرد و نان شهرستان بافق در بررسی های مداوم خود در پی گزارشی واحدهای نانوایی بربری آهن شهر بافق به تصدی ابوالفضل سیاهی و نانوایی سنگک به تصدی آقای مهدی فلاح را به عنوان نانوائی های برتر شهرستان به فرمانداری معرفی کرد.

       منصور آقایی بازرس شورای آرد ونان، کیفیت عالی، رعایت برنامه زمانبندی و پخت به موقع نان ، مصرف بهینه آرد، رضایت مشتریان را از جمله علل برتری این واحدهای نانوایی عنوان کرد.

    گفتنی است هم اکنون تعداد 30 واحد نانوایی در شهر بافق فعال است و روزانه 10 تن آرد به نان تبدیل می شود.