نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نائب قهرمانی تیم هندبال دانشگاه آزاد اسلامی بافق

نائب قهرمانی تیم هندبال دانشگاه آزاد اسلامی بافق


نائب قهرمانی تیم هندبال دانشگاه آزاد اسلامی بافق

تیم هندبال دانشجویی واحد بافق به مقام نائب قهرمانی این مسابقات در منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی  دست یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بافق ؛ این دوره از مسابقات با حضورپنج تیم ازواحدهای کرمان- یزد- بافقزرند و ماهان  به میزبانی واحد کرمان و به صورت دوره ای برگزارشد.

در این مسابقات  تیم هندبال واحد بافق باغلبه برتیم زرند ،شکست درمقابل کرمان
وتساوی درمقابل تیم ماهان به دلیل تفاضل گل بهتر؛ به مقا م دوم این دوره از مسابقات رسید
.