نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نتایج مراسم قرعه كشي مسابقه بزرگ نهج البلاغه (كلام بليغ)شهرستان بافق

نتایج مراسم قرعه كشي مسابقه بزرگ نهج البلاغه (كلام بليغ)شهرستان بافق


نتایج مراسم قرعه كشي مسابقه بزرگ نهج البلاغه (كلام بليغ)شهرستان بافق

درشام عيدسعيد فطر باحضورامام جمعه محترم شهرستان ،فرماندارمحترم ومسئولين شهري،به 110 نفر

ازبرگزيدگان مسابقه كلام بليغ جوايزي ازقبيل گوشي تلفن همراه-پلاك طلا ولوازم خانگي اهداءگرديد.

شايان ذكراست اين مسابقه كه درماه مبارك رمضان درسطح وسيع درشهرستان بافق به اجراگذارده

شد،6500 نفرشركت كرده وتعداد1500 نفربه همه سئوالات پاسخ صحيح داده بودند.

نكته قابل توجه دراين مسابقه استقبال چشمگير مردم بافقي از اين طرح بودكه توسط مجمع طلاب بافقي مقيم شهرمقدس قم طراحي گرديده بود.

اسامی برندگان مسابقه بزرگ نهج البلاغه ( کلام بلیغ )

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

هدیه

1

ریحانه السادات میر بافقی

سید حمزه

1369

4470025208

گوشی موبایل

2

علیرضا مطیعی

احمد

1357

1471

گوشی موبایل

3

زهرا مطیعی

محمد حسین

1354

15

گوشی موبایل

4

مریم مطیعی

محمد حسین

1360

356

گوشی موبایل

5

زهرا زمانی

محمد

1360

288

گوشی موبایل

6

علی حاج حسنی

اکبر

1314

4699

گوشی موبایل

7

نصرت قاسمیان

اکبر

1353

7461

گوشی موبایل

8

سید هاشم میر جعفری

سید جعفر

1366

2298

گوشی موبایل

9

علی پور فتاحی

حسین

1320

134

گوشی موبایل

10

سکینه دهستانی

 

1305

2028

گوشی موبایل

11

احمد مطیعی

علی

1332

21

گوشی موبایل

12

میثم بمانی پور

محمد علی

1363

890

گوشی موبایل

13

اصغر زارع لردی

محمد

1357

7849

گوشی موبایل

14

عباس کارگران

محمد علی

1351

487

گوشی موبایل

15

نرجس گنجی علی آبادی

علی

1365

76

گوشی موبایل

16

نعیمه  عباسیان

محمد علی

1365

1336

گوشی موبایل

17

طیبه رنجبر بافقی

احمد

1358

23

گوشی موبایل

18

فاطمه طالبی

میرزا علی محمد

1320

66

گوشی موبایل

19

زهره روحی کمال

آقا علی

1365

1711

گوشی موبایل

20

عباسعلی دهقانزاده

محمد

1350

540

گوشی موبایل

21

عباس کوشکی

نصر الله

1354

287

گوشی موبایل

22

اعظم حسن زاده

سید علی

1343

358

گوشی موبایل

23

عباس آسایش

حاج حسین

 

447003678

گوشی موبایل

24

محبوبه کوشکی

اکبر

1366

2720

گوشی موبایل

25

بی بی فاطمه میزان عدل

سید ماشاءالله

1364

3991

گوشی موبایل

26

ربابه دهستانی

غلامحسین

1329

5572

گوشی موبایل

27

محمد حسین باقر میدانی

غلامحسین

1359

713

گوشی موبایل

28

آرش ابهری

مسعود

1374

 

گوشی موبایل

29

قاسم رنجبر

حاج محمد

1358

338

گوشی موبایل

30

نجمه عباسیان بافقی

محمد علی

1363

324

گوشی موبایل

اسامی برندگان مسابقه بزرگ نهج البلاغه ( کلام بلیغ )

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

هدیه

1

عباس حسینی

علی اکبر

1374

4470054852

پلاک طلا

2

خانم دهستانی

اکبر

1311

135

پلاک طلا

3

احمد برزگری

حسن

1336

249

پلاک طلا

4

مرتضی فلاح

عباس

1380

4470029777

پلاک طلا

5

حسین توکلی بنیزی

عباس

1368

4470013129

پلاک طلا

6

فاطمه رنجبر بافقی

محمد

1338

6028

پلاک طلا

7

غلامرضا کارگران بافقی

اکبر

1314

4752

پلاک طلا

8

الهام باقریان

اصغر

1360

171

پلاک طلا

9

مرتضی فتاحی

احمد

1370

4470030295

پلاک طلا

10

صدیقه برزگری بافقی

حجی علی

1362

9

پلاک طلا

11

عباسعلی پورسلطانی

حاج محمد

1337

28

پلاک طلا

12

فاطمه شمس الدینی

عبدالله

1335

4

پلاک طلا

13

زهره دقانزاده

حبیب

1374

4470055107

پلاک طلا

14

طیبه آقابابایی

حسین

1358

 

پلاک طلا

15

ولی الله خالقدادی

هدایت

1361

3

پلاک طلا

16

صدیقه فلاح

ابوالقاسم

1359

635

پلاک طلا

17

فاطمه فتوحی

عباسعلی

1369

4470016853

پلاک طلا

18

مهدیه فتوحی

حسن

1371

4470041564

پلاک طلا

19

فاطمه رنجبر

محمد رضا

1361

163

پلاک طلا

20

طیبه کریمزاده

محمد علی

1357

231

پلاک طلا

21

حسن زمانی

رضا

1354

303

پلاک طلا

22

فهیمه خواجه بافقی

ذبیح الله

1375

4470061001

پلاک طلا

23

فاطمه رستگاری

کاظم

1369

4470022764

پلاک طلا

24

غلامحسین برزگر

نوروزعلی

1297

2353

پلاک طلا

25

فریده رنجبر بافقی

محمد

1355

7663

پلاک طلا

26

فرشته پور شریعتیی

اکبر

1341

10

پلاک طلا

27

حاج حسن برزگری

حسین

1312

3

پلاک طلا

28

فاطمه خلیلی

علی

1360

353

پلاک طلا

29

زهرا تفکری

کاظم

1364

764

پلاک طلا

30

مرتضی تشکری

حاج حسین

1350

441

پلاک طلا

31

سید محمود میرطاهری

سید علی

1347

6954

پلاک طلا

32

حسین پور محمد علی

حاجی

1343

1

پلاک طلا

33

فاطمه ناظمی

غلامحسین

1340

104

پلاک طلا

اسامی برندگان مسابقه بزرگ نهج البلاغه ( کلام بلیغ )

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

هدیه

1

معصومه زینلی

محمد علی

1335

56

لوازم خانگی

2

صادق مروج

محمد رضا

1365

1658

لوازم خانگی

3

محمد رضا مروج

احمد

1341

32

لوازم خانگی

4

علی فتاحی بافقی

غلامحسین

1331

72

لوازم خانگی

5

فاطمه جعفر زاده بافقی

اکبر

1333

5726

لوازم خانگی

6

نیره قاسمپور

حبیب الله

1357

250

لوازم خانگی

7

سمیه قاسمپور

عبدالحسین

1365

968

لوازم خانگی

8

زهرا طالبی

محمد

1363

555

لوازم خانگی

9

منصور خواجه ای

علی

1370

4470034177

لوازم خانگی

10

ابوالفضل علیخانی

قاسم

1353

472

لوازم خانگی

11

محمد رضا قانعی

رجبعلی

1332

 

لوازم خانگی

12

حسین ملاحسینی

جواد

1364

2

لوازم خانگی

13

زهرا ملاحسینی

حسین

1363

4

لوازم خانگی

14

محمد جواد برزگری

ابوالقاسم

1345

434

لوازم خانگی

15

محمد علی انصاری بافقی

میرزا علی

1340

6128

لوازم خانگی

16

فاطمه فخر بافقی

سید علی

1322

5367

لوازم خانگی

17

عصمت آقابابایی

حسین

1352

383

لوازم خانگی

18

فخر السادات نوروز زاده

سید موسی

1356

171

لوازم خانگی

19

ربابه شاهی

یوسف

1353

298

لوازم خانگی

20

حسین حسنی نژاد

حاجی

1340

6161

لوازم خانگی

21

سید محمد حسین نوردزاده بافقی

سید موسی

1364

955

لوازم خانگی

22

رضا پور اسماعیلی

علی

1363

765

لوازم خانگی

23

بی بی زهرا شفیعی

محمد

1350

9

لوازم خانگی

24

÷بتول کریمی

محمد

1341

15

لوازم خانگی

25

جعفری موسوی

میر فتحعلی

 

18

لوازم خانگی

26

حسن عابدینی

محمد علی

1352

299

لوازم خانگی

27

محمد حسین مهری

نظر علی

1356

99

لوازم خانگی

28

اکرم حیدری دهویی

نصرالله

1364

835

لوازم خانگی

29

محمد دهقان

غلامحسین

1303

738

لوازم خانگی

30

ناصر محمودی

حسن

1352

156

لوازم خانگی

31

رقیه یوسفی

قبله علی

1370

5050023671

لوازم خانگی

32

محمود دانشی

علی

1343

16

لوازم خانگی

33

سمیه فتوحی

عباس

1367

3630

لوازم خانگی

34

محمد حسین فتوحی

حسن

1353

547

لوازم خانگی

35

علی مهدیانی

حجت

1357

184

لوازم خانگی

36

طیبه صادقی کریم آباد

حسین

1373

4470048747

لوازم خانگی

37

محمد صادقی کریم آباد

حسین

1366

2921

لوازم خانگی

38

سعید فتوحی

حسین

1368

4470002003

لوازم خانگی

39

مجید شبان زاده

حسین

1368

4470007579

لوازم خانگی

40

محمد علی فتاحی

علی اکبر

1363

574

لوازم خانگی

41

صدیقه السادات میرحسینی

سید مصیب

1349

443

لوازم خانگی

42

روح الله فتوحی

حسن

1359

132

لوازم خانگی

43

مجتبی قلی بافقی

حسین

1363

836

لوازم خانگی

44

فاطمه قصابزاده بافقی

ابوالفضل

1358

480

لوازم خانگی

45

مریم عسکری

عباسعلی

1367

3961

لوازم خانگی

46

ابوذر پاینده

شعبانعلی

1358

313

لوازم خانگی

47

مهدیه فتاحی

اصغر

1369

4470019704

لوازم خانگی

 

 

ضمن تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که در مسابقه معنوی نهج البلاغه ( کلام بلیغ ) شرکت نموده اند به اطلاع می رسانیم کسانی که نام  آنها در لیست برندگان این مسابقه می باشد شماره ردیف و هدیه خود را از این لیست یادداشت کرده وبا در دست داشتن شناسنامه و یا کارت ملی خود به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بافق جهت دریافت  هدیه خود مراجعه بفرمایند .

آدرس اداره تبلیغات :

فلکه امامزاده عبدالله (ع) قبل از مسافربری عامری      تلفن : 4228022  و    4221700

 

با تشکر

مجمع طلّاب بافقی مقیم شهر مقدس قم