نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نرخ گازوئيل حمايتي به ازاي هر ليتر 1500 ريال تصويب شد

نرخ گازوئيل حمايتي به ازاي هر ليتر 1500 ريال تصويب شد


نرخ گازوئيل حمايتي به ازاي هر ليتر 1500 ريال تصويب شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ، در راستاي نحوه تحويل گازوئيل با نرخ حمايتي هر ليتر 1500ريال جلسه اي باحضور فرماندار ،‌ معاون فرماندار ،‌رئيس شركت فرآورده هاي نفتي بافق در محل فرمانداري تشكيل شد .

در اين نشست بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد براي مصارف خانگي واحدهاي مسكوني كه از ابتداي سال جاري گازوئيل دريافت نكرده اند 500 ليتر و براي واحدهايي كه از اول آبان ماه سال جاري تا كنون سهميه گازوئيل دريافت نكرده اند به ميزان 300 ليتر تحويل گردد.

شايان ذكر است براي مصارف بيمارستان و مراكز بهداشت و درمان مقدار 10000 ليتر و براي واحدهاي متفرقه و پيش بيني نشده نيز 10000 ليتر در نظر گرفته شد .

متقاضيان مي توانند جهت دريافت سهميه گازوئيل خانگي به شركت پخش فرآورده هاي نفتي شهرستان بافق واقع در بلوار انقلاب مراجعه نمايند.