نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نشست فرماندار با تعدادی از شهروندان بافقی

نشست فرماندار با تعدادی از شهروندان بافقیبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق ؛ زاده رحمانی فرماندار در نشستی ۲ ساعته به سوالات تعدادی از شهروندان پیگیر مسائل شهرستان، در زمینه های مختلف پاسخ داد.