نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نشست كميته اجرائي طرح نهضت اشتغال روستاهاي شهرستان برگزار شد

نشست كميته اجرائي طرح نهضت اشتغال روستاهاي شهرستان برگزار شد


نشست كميته اجرائي طرح نهضت اشتغال روستاهاي شهرستان برگزار شد

دراين نشست پس از بحث تبادل نظر اعضاء پيرامون راهكارهاي ايجاد اشتغال پايدار در روستاهاي بخش مركزي بافق مقررشد ادارات تعاون ، جهاد كشاورزي و صندوق مهر امام رضا ضمن شناسايي توانمنديهاي مناطق روستائي به مجريان طرحهاي اشتغال زايي خدمات مشاوره اي و برخورداري از يك نظام برنامه ريزي منسجم و دقيق دانست واظهار داشت براي ساماندهي وضعيت اشتغال در روستاها بايد همگرائي را تقويت كنيم.

محمد علي صميمي بخشدار مرکزی با اشاره به انتخاب روستاهاي بساب ، موري آباد و كوشك بعنوان روستاهاي هدف از اشتغال درشهرستان بافق گفت براي ايجاد اشتغال در اين روستاها از سوي صنوق مهر امام رضا (ع) تهسيلات كم بهره به طرحهاي پيشنهادي تا سقف 1 ميليارد ريال پرداخت  خواهد شد وي افزود دراين روستاها نيز تعاوني هائي كه 70 درصد اعضاي آن فارغ التحصيلان دانشگاهي ، ايثارگران و يا زنان باشند مي توانند از تهسيلات بلاعوض اداره تعاون تا سقف 150 ميليلون ريال استفاده كنند .