نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نشست هم انديشي نيروي انتظامي با هيئت رئيسه مجمع امورصنفي وروساي اتحاديه هاي صنوف شهرستان بافق برگزار شد.

نشست هم انديشي نيروي انتظامي با هيئت رئيسه مجمع امورصنفي وروساي اتحاديه هاي صنوف شهرستان بافق برگزار شد.


نشست هم انديشي نيروي انتظامي با هيئت رئيسه مجمع امورصنفي وروساي اتحاديه هاي صنوف شهرستان بافق برگزار شد.

به گزارش خبرنگار صدا و سيما فرمانده انتظامي بافق دراين نشست  به وضعيت عملكرد اين نيرو درشهرستان اشاره كرد و اظهارداشت : از مهمترين اولويت هاي پليس پيشگيري ازجرائم و برقراري نظم وامنيت درجامعه است

سرهنگ محمد عليخاني تصريح كرد : زير بناي  فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي امنيت است واصناف و بازاريان مي توانند  دراين راستا پليس را ياري كنند.

وي در ادامه ازدستگيري سارق حرفه اي مغازه هاي بافق خبرداد وگفت : اين سارق با انجام كارهاي پليسي واطلاعاتي وتلاش مستمرپرسنل نيروي انتظامي به دام افتاده و به  12 فقره سرقت سريالي  از مغازه هاي شهر اعتراف كرده است .