نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نشست کارکنان مخابرات بافق با امام جمعه به مناسبت هفته ارتباطات

نشست کارکنان مخابرات بافق با امام جمعه به مناسبت هفته ارتباطات


نشست کارکنان مخابرات بافق با امام جمعه به مناسبت هفته ارتباطات

روابط عمومی مخابرات شهرستان بافق گزارش دادکارکنان این اداره به مناسبت هفته ارتباطات نشستی با امام جمعه ونماینده ولی فقیه دربافق برگزار ودراین دیدار تشکری معاون مخابرات خلاصه ای ازفعالیتهای سال گذشته و برنامه های آتی اداره مزبور رامطرح و از ایشان طلب رهنمود و راهنمایی نمود.حجه الاسلام سلیمانی باطرح ســوالاتی درخصوص وضعیت شبکه ، میزان دسترسی مردم به امکانات مخابراتی ، خصوصی سازی درشرکت و.....مطرح که توضیحاتی ارایه گردید.

نماینده ولی فقیه وامام جمعه بافق درپایان نشست ضمن طلب موفقیت برای همه خدمتگزاران نظام اسلامی ، کارکنان را به مردم داری وخدمت هرچه بهتر به مردم توصیه نمود