نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نمازگزان بافق عليه فتنه‌گران 25 بهمن ماه تظاهرات كردند.

نمازگزان بافق عليه فتنه‌گران 25 بهمن ماه تظاهرات كردند.


نمازگزان بافق عليه فتنه‌گران 25 بهمن ماه تظاهرات كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ، راهيپيمايان با سردادن شعارهاي مرگ بر ضد ولايت فقيه و مرگ برآمريكا، مرگ بر اسرائيل و مرگ بر انگليس حمايت خود را از ولي فقيه و انزجار خود را از سران فتنه اعلام كردند.

مردم بافق با شعار "مرگ بر فتنه‌گر "، "مرگ بر موسوي "، "مرگ بر كروبي " و "مرگ بر خاتمي " خشم و انزجار خود را از فتنه‌گران داخلي و خارجي به نمايش گذاشتند.