نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نمايشگاه عرضه مستقيم کالا در بافق گشايش يافت

نمايشگاه عرضه مستقيم کالا در بافق گشايش يافت


نمايشگاه عرضه مستقيم کالا در بافق گشايش يافت

در اين نمايشگاه در قالب 75 غرفه مايحتاج عمومي مردم از قبيل حبوبات ، مواد پروتئيني ، آجيل وخشکبار ، شيرينجات ، کيف وکفش وپوشاک ، گل وگياه و لوازم خانگي به معرض فروش گذاشته شده است .

اين نمايشگاه با هدف دسترسي آسان تر مردم به مايحتاج زندگي و تعادل وتنظيم بازار از سوي اداره بازرگاني ومجامع امور صنفي بافق برگزارشده است

نمايشگاه عرضه مستقيم کالا در بافق به مدت يک هفته صبح وعصر در محل حسينيه بزرگ محله سفلي اين شهر داير است