نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نماينده بافق: به بخش عمده نامه هاي مردم پاسخ داده شده است

نماينده بافق: به بخش عمده نامه هاي مردم پاسخ داده شده است


نماينده بافق: به بخش عمده نامه هاي مردم پاسخ داده شده است

 "کاظم فرهمند" در جمع مردم اين شهرستان افزود: از زمان آغاز بکار مجلس هشتم تاکنون بيش از دو هزار نامه از سوي مردم اين مناطق دريافت شده است.
به گفته وي بيشترين اين نامه ها مربوط به شهرستان خاتم و کمترين آنها مربوط به شهرستان بافق مي باشد.
وي افزود: نامه هايي که مربوط به دستگاههاي مختلف اداري بوده نيز به آنان ارجاع شده است.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: نيازهاي مالي و تسهيلات بانکي ، اشتغال و مشکلات شخصي و تحصيلي از مهمترين درخواستهاي کتبي مردم بوده است.
وي با اشاره به اينکه وظيفه اصلي نمايندگان در مجلس وضع قانون و نظارت بر اجراي قوانين است گفت: براي اينکه نمايندگان بتوانند به وظايف اصلي خود عمل کنند بايد از حجم چنين نامه هايي کاسته شود.
وي در ادامه گفت: از ابتداي کار مجلس هشتم تاکنون 319 طرح و لايحه توسط نمايندگان مردم به تصويب رسيده است.
وي افزود: در اين مدت 82 مصوبه جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.