نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نماينده مردم بافق در مجلس شوراي اسلامي : مشكل حضور و استقرار پزشكان متخصص در شهرستانهاي محروم بافق و بهاباد رفع شد.

نماينده مردم بافق در مجلس شوراي اسلامي : مشكل حضور و استقرار پزشكان متخصص در شهرستانهاي محروم بافق و بهاباد رفع شد.


نماينده مردم بافق در مجلس شوراي اسلامي : مشكل حضور و استقرار پزشكان متخصص در شهرستانهاي محروم بافق و بهاباد رفع شد.

بنا به گزارش يزد فردا:كاظم فرهمند نماينده 5 شهرستان استان يزد در  مجلس :مشكل حضور و استقرار پزشكان در شهرستانهاي محروم استان يزد رفع گرديد.

كاظم فرهمند نماينده مردم شهرستانهاي ابركوه،مهريز،بافق،خاتم وبهاباد گفت:گستردگي و محروميت حوزه انتخابيه اينجانب در كل كشور مثال زدني و نمونه مي باشد به طوري كه محروميت در چند شهرستان اين حوزه به عينه ديده مي شود.

وي افزود:مهمترين مشكل شهرستانهاي حوزه انتخابيه ام كه تا كنون مشكلات فراواني هم از لحاظ مالي و هم جاني براي اين شهرستانها به ارمغان آورده است كمبود پزشك علي الخصوص پزشك متخصص و مسافت و فاصله زياد از مراكز بيمارستاني مجهز مي باشد.

وي افزود در جلسه اي كه با حضور خانم دستجردي وزيرز بهداشت و درمان در  خصوص كمبود پزشك متخصصدر شهرستانهاي محروم خاتم،ابركوه،بافق وبهاباد داشتيم اين موضوع مهم مورد بررسي قرار گرفت و راهكارها وپيشنهاداتي براي رفع اين مشكل ارائه شد.

فرهمند افزود:در اين جلسه مقرر شد به منظور تسريع در حل مشكل كمبود پزشك اين مناطق در توزيع پزشكان در سراسر كشور در سال جاري كه در آبانماه صورت ميگرد توجه ويژه و خاصي به شهرستانهاي محروم استان يزد شود تا اين مشكل به نحو احسن مرتفع گردد.

وي تاكيد كرد:همچنين وزير بهداشت ودرمان در خصوص تامين پزشك متخصص جراح و بي هوشي و زنان وزايمان براي شهرستانهاي خاتم و ابركوه قول مساعد و حتمي دادند.