نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نمایند مردم بافق در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه پیام نور مرکز بافق بازدید کرد

نمایند مردم بافق در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه پیام نور مرکز بافق بازدید کردبه گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بافق دخیل عباس زارع زاده پیش از ظهر روز گذشته در دانشگاه حضور یافت و از نزدیک درجریان کامل امور دانشگاه قرار گرفت ایشان در مورد پیگیری مشکلات دانشگاه که قبلا در جلسه ای با حضور ریاست دانشگاه به صورت مکتوب تقدیم حضور شده بود ابراز امیدواری کرد وی همچنین از سالن امتحانات و آزمون بدون کاغذ مرکز بازدید نمود.