نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نود و ششمين جلسه شوراي آموزش و پرورش تشكيل شد.

نود و ششمين جلسه شوراي آموزش و پرورش تشكيل شد.


نود و ششمين جلسه شوراي آموزش و پرورش تشكيل شد.

عصر ديروز نود و ششمين جلسه شوراي آموزش و پرورش در سالن كنفرانس اداره تشكيل شد.

 در اين جلسه پيرامون برنامه هاي هفته گرامي داشت مقام معلم و برنامه هاي در حال اجراي مراكز پيش دانشگاهي براي آمادگي هرچه بيشتر داوطلبان كنكور سراسري 89 بحث و تبادل نظر شد. در اين  جلسه برخي از پروژه هاي در دست احداث آموزش  و پرورش نيز بررسي شد.