نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نو نهالان بافقی با شرکت در یک راهپیمائی استفاده صحیح از مصرف برق از سوی شهر وندان را خواستار شدند

نو نهالان بافقی با شرکت در یک راهپیمائی استفاده صحیح از مصرف برق از سوی شهر وندان را خواستار شدند


نو نهالان بافقی با شرکت در یک راهپیمائی استفاده صحیح از مصرف برق از سوی شهر وندان را خواستار شدند

به گزارش خبر نگار صدا وسیما جمعی ازنونهالان مهد کودکهای بافق باشرکت در یک راهپیمائی که از محل مهدهای کودک  تا اداره برق این شهرستان برگزار شد با سر دادن شعارهائی بر ضرورت پرهیز از مصرف بی رویه برق  توسط  صاحبان صنایع ، واحد های صنفی وخانواده ها تاکید کردند و توسعه ی استفاده از لامپ های کم مصرف در بخش روشنائی را خواستار شدند

سپس این کودکان با حضور در اداره برق شهرستان بافق ضمن قدر دانی از ماموران پرتلاش این اداره از نزدیک با عملکرد این عزیزان آشنا شدند و بیش از 100 شعله لامپ کم مصرف الکترونیکی جهت جایگزینی با لامپهای پرمصرف خانگی بین این نونهالان توزیع شد