نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نگرانی برای واگذاری زمین به ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد / تعیین تکلیف طرح جامع شهری بافق طی حداکثر 2 هفته آینده

نگرانی برای واگذاری زمین به ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد / تعیین تکلیف طرح جامع شهری بافق طی حداکثر 2 هفته آیندهبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ صادقیان معاون عمرانی استاندار یزد در نشست بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی با بیان اینکه در شهرستان بافق شاهد فعالیت های خوبی از سوی بخش خصوصی و معادن بویژه شرکت سنگ آهن مرکزی با مدیریت توانمند فلاح مبارکه هستیم،گفت: وی جدا از نگاه سازمانی و شرکتی نگاه بومی به شهرستان دارد و آنچه در توان داشته باشد برای استان بخصوص مردم بافق انجام می دهد.

وی در بحث شهرداری ها و دهیاری ها با توجه به کمک های بسیار خوب دولت در سال گذشته بیان کرد: اهداف و برنامه های بلند مدت ما برای شهرداری ها و دهیاری ها این است که منابع درآمدی خود را از دولت جدا و بتوانند درآمدزایی کنند. در استان یزد طی سالهای گذشته دولت کمک بسیار خوبی به شهرداری ها و دهیاری ها نموده است. سال گذشته 300 میلیارد تومان معادل کل بودجه تملک دارایی سرمایه استان بین بیش از 75 دستگاه دولتی توزیع شده است و 300میلیارد تومان کمک دولت به شهرداری ها و دهیاری ها برای ارائه خدمات بوده است.

صادقیان در حوزه مسکن با اشاره به اینکه به عنوان نمایندگان دولت در استان مکلف و برنامه ریزی نمودیم تا زمین مورد نیاز افراد واجد شرایط  طرح اقدام ملی مسکن را تامین کنیم،افزود: نگرانی در این زمینه وجود ندارد و کسانی که طی سه مرحله پیامکی در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند در حال پایش هستند و نزدیک ۲۰هزار نفر ثبت نام کرده اند. در کنار آن تفاهم نامه ای با نیروهای مسلح،فرهنگیان و کارگران بسته شده و حتی اگر این افراد در طرح ثبت نام نکرده باشند در صورت واجد شرایط بودن خارج از طرح اقدام ملی مسکن موظفیم زمین برای آنان تامین کنیم.

وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان بافق مرحله اول 140 نفر،مرحله دوم 380 نفر ثبت نام کردند و در مجموع 541 نفر ثبت نام کرده اند که نسبت به شهرستان های دیگر عدد قابل توجهی است و در حال پایش هستند.

معاون عمرانی استاندار یزد با بیان اینکه 2 قطعه زمین برای مسکن در شهرستان بافق در نظر گرفته ایم که مجموع حدود 14.7 دهم هکتار می باشد،اظهار داشت: در بحث فرهنگیان آموزش و پرورش مکلف است لیست افراد واجد شرایط را تهیه کند. در خصوص کارگران صنایع، مدیران مجموعه ها می توانند شرایط را از اداره راه و شهرسازی دریافت کنند وافراد واجد شرایط را در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند تا شناسایی و زمین در اختیار آنان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: حدود ۷۳هکتار زمین در شهر یزد برای شهرک صنعتی برای کارگران مد نظر قرار داده ایم.

صادقیان در طرح جامع شهری بافق با بیان آنکه اگر زمینی هایی در محدوده شهر وجود دارد که از کاربری زارعی خارج شده و امکان مسکونی شدن آن وجود دارد باید پیشنهادات خود را در کمیسیون ماده 5 آورده تا در صورت برخورداری از شرایط برای تغییر کاربری اقدام شود،تاکید کرد: طرح جامع شهری بافق به هر شکل ممکن طی حداکثر 2 هفته آینده جمع بندی و تعیین تکلیف شود.

وی در بحث تامین زمین مورد نیاز برای مدارس اعم از غیرانتفاعی و خیری اعلام کرد: طبق توافق با راه و شهرسازی باید زمین مورد نیاز برای این امر تامین شود. شهرداری نیز هر زمین دولتی در شهر که امکان تغییر کاربری به آموزشی وجود دارد را شناسایی و تعیین تکلیف کند.

صادقیان در بخش دیگر سخنان خود ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل شرکت سنگ آهن در بحث جاده بافق – بهاباد،گفت: اگر بخواهیم این مجموعه را از پروژه های عمرانی استانی جدا کنیم چیزی از پروژه های دولت نخواد ماند و انتظار می رود بخش خصوصی در این زمینه کمک و همکاری لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه هیچ دستگاه دولتی حق تعطیل کردن پروژه دولتی را ندارد،در بحث تملک دارای سرمایه استان بیان کرد: بافق را جدا از 2 درصد عوارض آن می دانیم و توزیع اعتبارات تملک دارایی بر اساس شاخص ها صورت می گیرد.منبع:آفتاب بافق/