نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

هشتمین نشست شورای ترافیک بافق در سال جاری

هشتمین نشست شورای ترافیک بافق در سال جاریبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، هشتمین جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور اعضا در محل فرمانداری بافق تشکیل شد .

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا و بررسی درخواستهای مردمی و تجدید نظر در اصلاح برخی نقاط حادثه خیز شهرستان نهایتا خروجی جلسه هشت مصوبه به شرح ذیل داشت :

مقرر گرديد شهرداري نسبت به مسدود نمودن فرعي هاي 10 و 12 از خيابان چهارده معصوم و فرعي 8 از خيابان ورزشگاه همچنين نصب سرعتگاه در كوچه امام جمعه اقدام نماید.

مقرر گرديد ، شهرداري نسبت به نصب تابلو معلولين و جانبازان در سطح شهر با همكاري راهنمايي رانندگي اقدام نمايد .

مقرر گرديد ، شهرداري نسبت به تامين پاركينگ اطراف امامزاده پيگيري و نصب تابلو توقف ممنوع در اطراف ميدان امامزاده اقدام نمايد .

مقرر گرديد شهرداري نسبت به تعويض يا اصلاح سرعتكاههای سطح شهر و ترميم رويه آسفالت در بلوار وحشي بافقي اقدام لازم صورت گیرد.

مقرر گرديد ، بدليل فرهنگ سازي  و آموزش ترافيك ،  شهرداري و سنگ آهن نسبت به نصب بنر و پوسترهاي آموزش در سطح شهر و راه و شهرسازي در جاده هاي اطراف  اقدام نمايند .

مقرر گرديد ، اداره راه و شهرسازي نسبت به رفع نواقص جاده اي محورهاي يزد- بافق و بافق – بهاباد و بلوار سنگ آهن (بلوار زنده یاد دهستانی) پيگيري نموده و اقدامات و پيگيري هاي صورت گرفته را در جلسه آتي ارائه نمايد .