نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

هفتمين دوره مسابقات فوتسال جام نوروز در بافق با معرفي تيمهاي برتر به كار خود پايان داد

هفتمين دوره مسابقات فوتسال جام نوروز در بافق با معرفي تيمهاي برتر به كار خود پايان داد


هفتمين دوره مسابقات فوتسال جام نوروز در بافق با معرفي تيمهاي برتر به كار خود پايان داد

در رده سني بزرگسالان ، تيم شهداي  مباركه عنوان قهرماني اين دوره از مابقات را به خود اختصاص داد تيمهاي شهيد فتاحي و خديه بافق نيز عناوين دوم و سوم اين گروه سني را به دست اورد

در رده سني نوجوانان هم شهداي قدس برسكوي  اين دوره از مسابقات امتياز و فتح الميين و شهداي سفلي نيز به ترتيب مقامهاي دوم وسوم را از آن خود كردند

و جام اخلاق رده سني نوجوان به تيم شهيد بهشتي مظفريه تعلق گرفت

در پايان اين دوره از رقابتها از سوي شوراي اسلامي و شهرداري بافق به تيمهاي برتر لوح سپاس و هداياي داده شد

اين دوره از مسابقات توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر بافق به مدت 2 هفته رد سالن كوثر مجموعه ورزشي تختي با حضور 400 ورزشكار در قالب 27 تيم بزرگسالان و 9 تيم از نوجوانان برگزار شد .