نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همايش

همايش


همايش

همايشي تحت عنوان " توجه به زنان و خانواده ها در رويارويي با بحرانهاي اقتصادي " در شهرستان بافق برگزار شد . در اين همايش که 150 نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان بافق ، رابطين بهداشت و خواهران بسيجي حضور داشتند کارشناسان در خصوص مسائل بهداشتي، پيرامون جنبه هاي تغذيه اي سلامت زنان و دختران در بحرانهاي اقتصادي ، شايع ترين بيماريهاي زنان و دختران ، علل کم خوني و فقر آهن، مشکلات اقتصادي و تاثير آن در جامعه بحث و تبادل نظر کردند.
رييس شبکه بهداشت و درمان بافق در اين همايش گفت: شاخص حاملگي ناخواسته زنان در شهرستان بافق از 19/4 در سال 86 به 4/3 در صد در سال 87 کاهش يافته است.
دکتر" ميرجليلي" افزود : همچنين ميزان استفاده از روشهاي مطمئن جلوگيري از بارداري در همين مدت از 6/56 به 5/62 درصد افزايش يافته است .
وي گفت : اين آمار نشان دهنده اين است که پوشش تنظيم خانواده و کاهش حاملگي ناخواسته در شهرستان بافق به وضيعت نسبتا خوبي رسيده است .
در پايان اين همايش به سوالات بهداشتي و درماني شرکت کنندگان توسط کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان بافق پاسخ داده شد.