نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همايش انس با طبيعت در دبستان دخترانه 17 شهريور

همايش انس با طبيعت در دبستان دخترانه 17 شهريورهمايش يك روزه انس با طبيعت به مناسبت گراميداشت دومين روز از هفته منابع طبيعي در دبستان دخترانه 17 شهريور شهرستان بافق برگزار گرديد.

در اين مراسم دانش آموزان بافقي پس از اجراي چند برنامه فرهنگي، هنري به سخنان رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق در خصوص فوايد درخت و ثواب درختكاري گوش فرا دادند.

محمد خسرواني گفت: حفظ و حراست از اين منابع طبيعي و عرصه هاي سبز كه نعمت خدادادي است بر همگان لازم و ضروري است.

رئيس اداره آموزش و پرورش بافق با اشاره به اينكه زندگي به فضاي سبز بستگي دارد، گفت: توليد اكسيژن، گرفتن دي اكسيد كربن در فضا، تلطيف هوا و بهره گيري از سايه و ميوه آن از مهم ترين فوايد درخت است.

محمود خواجه اي در اين همايش پيرامون ارزش درخت و اهميت گسترش فضاي سبز از ديدگاه قرآن و اهل بيت (ع) مطالبي بيان داشت.

دانش آموزان شركت كننده در اين جشن با كاشت 50 اصله نهال از انواع مختلف در باغچه مدرسه خود هفته منابع طبيعي را جشن گرفتند.

يادآور مي شود: همايش انس با طبيعت به مناسبت گراميداشت دومين روز ازهفته منابع طبيعي با نام منابع طبيعي، آموزش و پژوهش و با همكاري اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و آموزش و پرورش شهرستان بافق در دبستان دخترانه 17 شهريور برگزار شد.