نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همايش روز ملي بدون دخانيات در بافق برگزار شد

همايش روز ملي بدون دخانيات در بافق برگزار شد


همايش روز ملي بدون دخانيات در بافق برگزار شد

در اين همايش چند تن از کارشناسان شبکه بهداشت اين شهرستان در خصوص پيامدهاي استعمال دخانيات و شيوه هاي ترک آن سخنراني کردند .
دکتر علي محمد افشاري رئيس مرکز بهداشت بافق در اين همايش گفت : استعمال دخانيات پديده اي زيان بخش براي سلامت عمومي بوده و تعداد مرگ وميرناشي ازآن درکشورمان حدود 50 هزار مورد درسال است