نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همايش موتور سواري به مناسبت هفته ناجا دربافق برگزارشد

همايش موتور سواري به مناسبت هفته ناجا دربافق برگزارشد


همايش موتور سواري به مناسبت هفته ناجا دربافق برگزارشد

 در اين همايش كه با شعار درست بدانيم تا ايمن بمانيم برگزارشد 100 نفر از موتور سواران با حركت در خيابانها ومعابر اصلي شهر بافق برضرورت رعايت قوانين و مقررات راهنمايي ورانندگي وهمكاري با پليس به هنگام استفاده از وسايط نقليه موتوري تاكيد كند.