نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همايش ناظران انتخابات در شهرستان بافق برگزار شد

همايش ناظران انتخابات در شهرستان بافق برگزار شد


همايش ناظران انتخابات در شهرستان بافق برگزار شد
همايش ناظران و سر ناظران هيات نظارت بر انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در بافق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در اين همايش که بيش از 120 نفر از ناظرين و سر ناظران انتخابات بافق حضور داشتند رئيس هيات نظارت بر انتخابات استان يزد در سخناني فراهم نمودن زمينه حضور حداکثري مردم در انتخابات ، انتخاب فرد اصلح از ميان نامزد ها و صيانت از آرا مردم را از مهمترين وظايف عوامل اجرايي و نظارتي انتخابات دهم بيان کرد.
"
ناصر محمدي " گفت: در انتخابات پيش رو جداي از بحث نظارت ، به عنوان يک ايراني به نحو ممکن بايد براي مشارکت فعال ، آگاهانه و هدفمند اقشار مختلف جامعه تلاش کنيم.
وي انتخاب فرد اصلح از ميان کانديداهاي تائيد صلاحيت شده را مسئله بعدي انتخابات دانست و اظهار داشت: همه نامزدها که از سوي شوراي نگهبان تائيد مي شوند صالح هستند اما نبايد به حد اقل ها اکتفا کرد بلکه بايد با الهام از شا خص هاي اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري به کسي که درد کشور را بفهمد ، با نشاط و مردمي باشد ، پاکدست بوده و به دنبال اشرافيگري نباشد راي دهيم.
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص افراد بي انصاف در زير سوال بردن سلامت انتخابات گفت: بايد از اين افراد سووال کرد کداميک از مراحل پنج گانه انتخابات که شامل ثبت نام ، رسيدگي به صلاحيت ها، تبليغات ، اخذ راي و شمارش آرا و اعلام نتايج سالم نيست.
وي در عين حال گفت: متاسفانه تبليغات انتخابات در کشورمان سالم نيست و افراد با تبليغات زود هنگام ، تخريب ، دروغ ، اهانت و سياه نمايي ، وضعيت اقتصادي کشور که نتيجه عملکرد خود کانديداهاست و از عهده ما خارج است را خدشه دار مي کنند.
محمدي با بيان اينکه بعضي ها بحث طرح کميته صيانت از آرا’ را مطرح مي کنند افزود : در دنيا انتخاباتي سالم تر از ايران وجود ندارد و تا کنون سالم ترين انتخابات کشور در استان يزد برگزار شده است.
وي اضافه کرد : تشکيل کميته صيانت از آرا’ هيچ جايگاه قانوني ندارد واين مهم بر عهده ناظرين و سر ناظران منتخب شوراي نگهبان مي باشد