نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همایش پیاده روی خانوداگی

همایش پیاده روی خانوداگی


همایش پیاده روی خانوداگی

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

جهت ثبت نام در همایش نام ونام خانوادگی و کد ملی را به شماره پیامک 30008996 تا پایان وقت اداری 27/3/89 ارسال فرمائید

ضمنا در پایان مراسم توزیع صرفا با ارائه کارت ملی انجام می پذیرد