نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همزمان با سراسر کشور مرحله دوم طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي در بافق آغاز شد

همزمان با سراسر کشور مرحله دوم طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي در بافق آغاز شد


همزمان با سراسر کشور مرحله دوم طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي در بافق آغاز شد

به منظور تشکیل ستاد و برنامه ریزی مرحله دوم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار جلسه ای در فرمانداری بافق با حضور امام جمعه ، فرماندار ، اعضای شورای روستاها و دهیاران تشکیل شد ،ذبیح اله خواجه ای گفت : در اجراي اين طرح خانوارهايي که در مرحله اول طرح شرکت کرده اند بايد با مراجعه به سايت مرکز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir اطلاعات خواسته شده را تکميل نمايند.
وي مدت اجراي طرح را 20 روز بيان کرد و افزود: خانوارهاي يک و دو نفره از 3تا 5، سه نفره 6 تا 8، چهار نفره 9 تا 11 ، پنج نفره و بيشتر 12 تا 14 بهمن ماه فرم مربوطه را تکميل نمايند.
فرماندار بافق ،همراه داشتن کد رهگيري 10 رقمي ارائه شده در مرحله اول، کد ملي و مشخصات افراد هر خانوار را براي تکميل فرم مربوطه ضروري دانست و گفت: افرادي که به دلايلي در تاريخ هاي ياد شده موفق به شرکت در طرح نشوند مي تواند از 15 تا 22 بهمن ماه مراجعه کنند.
خواجه ای اضافه کرد: همچنين افرادي که نسبت به فرم تکميلي خود اعتراض داشته باشند بايد به همراه کساني که هنوز موفق به شرکت در طرح نشده اند ارديبهشت ماه سال آينده به سايت ياد شده مراجعه کنند.
وي گفت: خانوارهاي شهري و روستايي براي تکميل فرم مرحله دوم طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، مي تواند از امکانات رايانه اي شخصي موجود در منزل خود استفاده و يا به کافي نت ها ، پشيخوان هاي دولت و دفاتر ICT روستايي مراجعه نمايند.
معاون استاندار يزد ابراز اميدواري کرد که همانگونه که استان يزد در مرحله اول طرح، يکي از استان هاي پيشتاز در کشور بوده است در اين مرحله نيز با همکاري به موقع و خوب مردم همچنان پيشتاز باشد