نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همه‌‌ی 5000مشاغل شهرستان بافق در سال گذشته اظهار نامه مالیاتی پر کردند

همه‌‌ی 5000مشاغل شهرستان بافق در سال گذشته اظهار نامه مالیاتی پر کردند


رئیس اداره مالیات بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق رئیس اداره مالیات شهرستان بافق در گفت و گو با واحد مرکزی خبر با اعلام این خبر خواستار همکاری همه مشاغل حقیقی و حقوقی بافق برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود در موعد مقرر شد.

کاظم شهید زاده با اشاره اینکه تمامی امکانات لازم برای انجام مراحل تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اداره مالیات شهرستان بافق فراهم شده است اظهار داشت: با استقرار دو واحد کافی نت در محل اداره مالیات شهرستان بافق و اتاق مشاوره و راهنمایی کنندگان ثبت اظهار نامه الکترونیکی برای مراجعه کنندگان به سهولت انجام می‌شود.

وی افزود: در شهرستان بافق بیش از 5000 مشاغل وجود دارد که در سال گذشته 100درصداین مشاغل اظهار نامه مالیاتی خود را پر کرده اند.

رئیس اداره مالیات شهرستان بافق خواستار تسلیم اظهار نامه مالیاتی همه مشاغل در موعد مقرر جهت استفاده از معافیت مالیاتی مشاغل شد.عبداللهی