نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همکار شدن دانشگاه آزاد اسلامی بافق با اداره کل استاندارد استان یزد

همکار شدن دانشگاه آزاد اسلامی بافق با اداره کل استاندارد استان یزد


همکار شدن دانشگاه آزاد اسلامی بافق با اداره کل استاندارد استان یزد

محمدرضا کارگران بافقی"معاون پژوهشی" واحد بافق، با اعلام این مطلب گفت: کارشناسان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد، از تجهیزات آزمایشگاه بتن، شن و ماسه و تیرچه بتنی واحد بافق بازدید کرده و امکانات این آزمایشگاه را از لحاظ فنی و تجهیزاتی در حد قابل قبول ارزیابی کردند.

وی افزود: پس از آن از سوی مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد، موافقت این اداره برای همکار شدن با دانشگاه اعلام شد.
کارگران در بیان مزایای این همکاری گفت: از این پس می توان آزمایشهای لازم برای تعیین استاندارد در زمینه بتن را در آزمایشگاههای واحد بافق انجام داد.معاون پژوهشی واحد بافق در پایان خاطر نشان کرد: با پیگیری بعمل آمده در آینده نزدیک آزمایشگاههای مکانیک واحد نیز، به عنوان همکار با اداره استاندارد معرفی خواهد شد.