نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

واحدهای صنعتی و معدنی بافق مورد ازریابی زیست محیطی قرار می گیرند

واحدهای صنعتی و معدنی بافق مورد ازریابی زیست محیطی قرار می گیرندبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛جلسه هماهنگی به منظور ارزیابی واحدهای صنعتی و معدنی با حۻور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد، فرماندار ، شهردار و رییس شورای اسلامی شهرستان بافق در اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا زاده رحماني پيرامون وضعيت كلي صنايع و معادن شهرستان توضيحاتي ارائه و خواستار بررسي و بازنگري در وضعيت آلايندگي واحدهاي صنعتي و معدني پراكنده در سطح شهرستان شد و يادآور گرديد: غير از شركت سنگ آهن مركزي، مابقي واحدهاي صنعتي و معدني، عملكرد قابل دفاعي در جهت ايجاد فضاي سبز، كاهش آلايندگي و گرد و غبار و ... ندارند.

سپس رنجبر رئيس شوراي اسلامي شهرستان راجع به وضعيت معدنكاري و صنايع شهرستان بخصوص وضعيت بغرنج محدوده بيشه در مطالبي را عنوان نمود.

در ادامه، نوروز زاده شهردار بافق به كاهش درآمدهاي شهرداري و وضعيت پرداخت عوارض آلايندگي اشاره و افزود: می بایست سلامت شهروندان مورد تاكيد قرار گیرد.

سپس، سادات موسوي مديركل حفاظت محيط زيست استان راجع به قوانين ناظر بر اين حوزه مطالبي را توضيح و تصریح کرد: جز در مناطق تحت مديريت محيط زيست، براي شروع فعاليت و صدور مجوز بهره برداري از معادن، از اين اداره كل استعلام نمي شود.

وي در پايان قول مساعد داد براي ارزيابي جديد زيست محيطي كه در ماه آينده صورت مي گيرد از اطلاعات كارشناسان شهرداري و ساير ادارات شهرستان استفاده شود.