نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

واحد فسفات اسفوردی بافق به تولیدکنندگان آهن پیوست

واحد فسفات اسفوردی بافق به تولیدکنندگان آهن پیوستروابط عمومی وآموزش مجتمع فسفات در باره این خبر گفت: خط تولید آهن این واحد در سال 1378 همزمان با خط تولید کنسانتره فسفات افتتاح گردیده بود ولی به واسطه مشکلات فنی وعدم تولید با عیار وتناژ مناسب بعد از شش ماه  ،متوقف واز مدار تولید خارج گردید . در 13 سال عدم بهره برداری از این خط ، تجهیزات آن دمونتاژ وبخش عمده ایی از آن در خط تولید فسفات بکار گرفته شد (در سال 1386 هزینه راه انداری آن از طریق برگزاری مناقصه   EPC حدود 6/2 میلیارد تومان برآوردگردید که به مرحله عقد قرارداد نرسید.)

در ابتدای سال 1391 مدیریت ،کارشناسان وکارکنان واحد با الگو برداری از « بومی سازی صنعت ومعدن » وبا هدف سود آوری وکمک به اقتصاد مقاومتی ، راه اندازی مجدد خط تولید را با حمایتهای شرکت تهیه وتولید در اولویت قراردادند.

با همت وتلاش کارکنان  وبا حضور معاون محترم وزیر ومدیر عامل شرکت تهیه وتولید ودیگر میهمانان  (اردیبهشت سال جاری) خط تولید کنسانتره آهن با هزینه ایی معادل 500 میلیون تومان برای تولیدماهیانه 2000  تن به صورت رسمی افتتاح و برگ زرین دیگری به افتخارات کارکنان بخش معدن وصنعت افزود . لازم به ذکراست افزایش تولید در اولویت کاری این واحد قرار دارد .

 ضمناً تولید چهارماهه  ابتدایی تولید  7/27 %  بیشتر از برنامه می با شد .