نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

واریانت راه آهن بافق به بهره‌برداری رسید

واریانت راه آهن بافق به بهره‌برداری رسید


بافق در مسیر توسعه /7

این طرح با اعتبار یک میلیارد از محل اعتبارات راه آهن و اداره راه و شهرسازی بافق انجام شده است که با اجرای این طرح مشکل محل تلاقی جاده نوق و سیریز با خط ریل آهن بافق - بندرعباس و بافق - کرمان برطرف شده است.

این مسیر به طول 3.5 کیلومتر اجرا شده که زیرسازی آن توسط راه آهن و آسفالت و علائم افقی و عمودی آن از محل پروژه جاده بافق - زرند انجام شده است

محوطه سازي ايستگاه راه آهن بافق با اعتباري بالغ بر 400ميليون تومان افتتاح شد

.