نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

واگذاری 17 واحد مسکوني مدد جويان تحت پوشش بهزيستي بهاباد در هفته دولت

واگذاری 17 واحد مسکوني مدد جويان تحت پوشش بهزيستي بهاباد در هفته دولت


واگذاری 17 واحد مسکوني مدد جويان تحت پوشش بهزيستي بهاباد در هفته دولت

رييس بهزيستي بهاباد گفت: 17 واحد مسکوني مدد جويان تحت پوشش بهزيستي بهاباد در هفته دولت امسال به افراد تحت پوشش اين نهاد واگذار مي شود.
" علي محمدي نيا " افزود: از اين تعداد، 15واحد از اعتبارات سفر مقام معظم رهبري و دو واحد از محل اعتبارات سفر رييس جمهوري به استان اختصاص يافته است.
وي بابيان اينکه هر يک از واحدها در زميني به مساحت 200متر و زيربناي 60تا70 متر مربع احداث مي شود گفت: اين طرح هم اينک 80درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
وي افزود: در مجموع براي ساخت اين واحدها يک ميليارد و 320 ميليون ريال هزينه خواهد شد.