نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ورود خودرو ها با پلاک غیر بومی به بافق ممنوع است

ورود خودرو ها با پلاک غیر بومی به بافق ممنوع استبه گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا شهرستان بافق؛ به اطلاع می رساند بنا بر مصوبات ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا اعمال محدودیت های جدید ورود و خروج خودروهای شخصی از روز شنبه اول آذر ماه به مدت دو هفته به شرح زیر اعلام می‌شود:


⭕️ خروج خودروهای شخصی پلاک بومی (۵۴ و ۶۴) از استان ممنوع است و در صورت ورود به هر یک از شهرها‌ی

استان های دیگر، مشمول جریمه یک میلیون تومانی می شود.
⭕️ ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر از استان یزد، به شهرهای استان ممنوع است و در صورت مشاهده مشمول جریمه یک میلیون تومانی می شود.
⭕️ تردد خودروهای شخصی با پلاک ۵۴ و ۶۴ در داخل استان آزاد است. (با رعایت ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ شب تا ۴ ‌صبح)