نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

يافته‏هاي تازه درباره توانائيهاي زباني نوزادان‏

يافته‏هاي تازه درباره توانائيهاي زباني نوزادان‏


يافته‏هاي تازه درباره توانائيهاي زباني نوزادان‏

يك محقق كانادايي موفق شده است با بهره‏گيري از يك آزمون هوشمندانه، نور تازه‏اي به مساله توانائيهاي زباني نوزادان بتابد.از سالهاي قبل اين پرسش مطرح بوده است كه آيا اصواتي كه نوزاد توليد مي‏كنند نشانه‏هاي تلاشهاي اوليه آنان براي فراگيري صور اوليه و خام زبان است يا صرفا تلاشي در جهت حركت دادن لب و زبان به شمار مي‏رود.اين مساله از جمله موضوعاتي است كه پژوهشگران در مورد آن بخشهاي زيادي كرده‏اند بي‏آنكه براي آن پاسخي قطعي يافته باشند.به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي اما به نوشته هفته نامه علمي «نيوساينتيست» چاپ لندن، يك خانم روانشناس كانادايي با بهره‏گيري از مزيت دو زبانه بودن شماري از شهروندان اين كشور، آزمون جالبي ابداع كرده كه مي‏تواند تا حد زيادي در پايان بخشيدن به اختلاف نظر ميان تخصصان مفيد واقع شود.اين خانم روانشناس كه «لورا - آن پتيتو» نام دارد ده نوزاد پنج تا ده ماهه را كه والدين نيمي از آنان انگليسي زبان و والدين نيم ديگر فرانسوي زبان بودند، انتخاب كرد و از حركات لب و دهان آنان هنگام لبخند زدن يا توليد اصوات نوارهاي ويدئويي تهيه كرد.محقق كانادايي سپس يكي از دستياران خود كه درباره اين آزمايش هيچ نمي‏دانست درخواست كرد تا با مشاهده نحوه حركات لب و دهان نوزادان مشخص مي‏سازد كه آيا سمت راست دهان اين نوزادان بازتر از حد متعارف است يا سمت چپ آنها.استدلال روانشناس كانادايي اين بود كه در بزرگسالان، نيمكره چپ مغز كه مسوول تنظيم توانايي سخن گفتن فرد است بر روي نيمه راست بدن كنترل دارد، و از اين رو اشخاص بزرگسال در هنگام سخن گفتن قسمت راست و لب دهان خود را اندكي بيش از سمت چپ لب و دهان باز مي‏كنند.بر عكس، عمل لبخند زدن كه با احساسات اشخاص سر و كار دارد به وسيله نيمكره راست مغز كه بر نيمه چپ بدن كنترل دارد، تنظيم مي‏شود و از اينرو هنگام لبخند زدن نيمه چپ لب و دهان اندكي بيشتر از نيمه راست باز مي‏شود.بررسي تصاوير تهيه شده از نوزادان نشان داد عينا الگويي كه در بزرگسالان مشاهده مي‏شود، در نوزادان نيز قابل رويت است. به عبارت ديگر نوزادان هنگام توليد اصواتي كه در عرف به منزله تلاش براي سخن گفتن تلقي مي‏شود، بواقع سرگرم تمرين براي به فعل درآوردن توانائيهاي زباني خود هستند.نكته جالب اينكه آن دسته از اصواتي كه به منزله سخن گفتن تلقي نمي‏شوند، در ميزان باز بودن سمت چپ يا راست لب دهان نوزاد تغييري ايجاد نمي‏كردند