نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

يس

يس


يس

اداره آب و فاضلاب شهرستان بافق

رئيس : حسين طالعي 

مدرک : كارشناسي  

سابقه خدمت :

عناوین شغلی (سوابق کاری ):  

آدرس فرمانداری : بافق - ميدان حضرت وليعصر (عج) 

تلفن :4223044

فاكس : 4223022