به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بافق.بالا بودن قيمت منطقه اي اراضي بخصوص اراضي ملي و بياباني بافق كه هر ساله در كميسيوني با محوريت ادارات امور مالياتي تعيين مي شود، يكي از عوامل بازدارنده استقبال سرمايه گذاران بوده به نحوي كه اين ارزش گذاري تقريبا ٥ برابر شهرستان تفت و ٦ برابر بلوك هاي مشابه در شهرستان مهريز مي باشد.

اين موضوع از ابتداي سال جاري مورد اعتراض فرمانداري و پيگيري واقع شده تا اينكه منجر به نامه نگاري و مكاتبه اسدي مدير كل امور مالياتي استان با سازمان مركزي شد و مجوز تشكيل يك كميسيون و اصلاح و تعديل اين قيمت صادر مي شود.

در همين راستا، مدير كل امور مالياتي استان در سفر به بافق و با تشكيل اين كميسيون، قيمت منطقه اي ٢٢ بلوك بافق را تعديل و اصلاح مي كنند تا زمينه براي حضور بيشتر سرمايه گذاران در اين شهرستان فراهم شود.

 


photo_2018-09-07_10-30-39.jpg
بله