نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

يكي از موانع اصلي سرمايه گذاري در بافق، رفع مي شود

يكي از موانع اصلي سرمايه گذاري در بافق، رفع مي شودبه گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بافق.بالا بودن قيمت منطقه اي اراضي بخصوص اراضي ملي و بياباني بافق كه هر ساله در كميسيوني با محوريت ادارات امور مالياتي تعيين مي شود، يكي از عوامل بازدارنده استقبال سرمايه گذاران بوده به نحوي كه اين ارزش گذاري تقريبا ٥ برابر شهرستان تفت و ٦ برابر بلوك هاي مشابه در شهرستان مهريز مي باشد.

اين موضوع از ابتداي سال جاري مورد اعتراض فرمانداري و پيگيري واقع شده تا اينكه منجر به نامه نگاري و مكاتبه اسدي مدير كل امور مالياتي استان با سازمان مركزي شد و مجوز تشكيل يك كميسيون و اصلاح و تعديل اين قيمت صادر مي شود.

در همين راستا، مدير كل امور مالياتي استان در سفر به بافق و با تشكيل اين كميسيون، قيمت منطقه اي ٢٢ بلوك بافق را تعديل و اصلاح مي كنند تا زمينه براي حضور بيشتر سرمايه گذاران در اين شهرستان فراهم شود.