نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پارك سازي تفرجگاه وحشي بافقي ( بيشه در) رو به پيشرفت است.

پارك سازي تفرجگاه وحشي بافقي ( بيشه در) رو به پيشرفت است.مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري در بازديد از مراحل پارك سازي تفرجگاه وحشي بافقي از پيشرفت اين پروژه خبر داد.

مديركل منابع طبيعي در معيت مديركل راه و شهرسازي استان يزد، امام جمعه شهرستان بافق، فرماندار و كاركنان منابع طبيعي از روند عمليات پاركسازي بيشه در بافق انجام داد.

در ابتداي مراسم، حسيني گزارشي از پيشرفت پروژه ارائه كرد، سپس فرماندار شهرستان بافق از حمايت هاي امام جمعه بافق، مديركل منابع طبيعي، مدير عامل سنگ آهن بافق، مدير كل راه و شهرسازي تقدير نمود.

رضايي- مديركل راه و شهرسازي درخصوص احداث رمپ ورودي و خروجي قول مساعد داد.

مدير كل منابع طبيعي نيز از زحمات كاركنان منابع طبيعي، راه و شهرسازي، سنگ آهن و مخصوصاً حمايت هاي بي دريغ امام جمعه و فرماندار شهرستان بافق تشكر نمود.

وكيلي برگزاري هفته منابع طبيعي را يادآور شد و افزود: انشاءالله در صورت آماده شدن پارك، جشن درختكاري سال 92 در محل پارك وحشي بافقي برگزار مي شود.

در پايان مراسم امام جمعه ضمن تشكر از كليه عوامل دخيل در احداث پارك، بياناتي در خصوص اهميت و ضرورت احداث اين پارك بيان نمود.