نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پايان طرح پژوهشي «شناسايي حفره درون مواد با كاربرد معكوس انتقال حرارت» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

پايان طرح پژوهشي «شناسايي حفره درون مواد با كاربرد معكوس انتقال حرارت» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


پايان طرح پژوهشي «شناسايي حفره درون مواد با كاربرد معكوس انتقال حرارت» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

طرح پژوهشي با عنوان « شناسايي حفره درون مواد با كاربرد معكوس انتقال حرارت » توسط سيدمحمدمهدي ميزان عدل معاون پژوهشي دانشگاه‌ آزاد اسلامي بافق به پايان رسيد اين طرح پژوهشي كه به مدت يكسال به طول انجاميد به صورت مقاله در مجله علمي پژوهشي مهندسي مكانيك واحد شهرمجلسي به چاپ رسيد.