نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پايان يك طرح پژوهشي ديگر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

پايان يك طرح پژوهشي ديگر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


پايان يك طرح پژوهشي ديگر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

طرح پژوهشي با عنوان « بررسي علل ورشكستگي سنگ هاي تزئيني و نماي كوچك در استان يزد » در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق به پايان رسيد .

علي اكبر دهقانزاده عضو هيئت علمي واحد بافق در طرح پژوهشي خود عواملي همچون  ‌روش استخراج ، فرسوده بودن ماشين آلات و تجهيزات ،‌نيروي كارجوان و بي تجربه و فاقد آموزش ،‌عدم رعايت مقررات و آيين نامه هاي مربوط به فعاليت هاي معدني ، عمر مفيد الگوي مصرف نامطلوب داخلي و عدم وجود تشكيلات منسجم در زمينه صادرات را از جمله عوامل ورشكستگي اين صنعت دانسته است .