نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پایان عملیات اجرای فیبر نوری فرمانداری بافق

پایان عملیات اجرای فیبر نوری فرمانداری بافق


پایان عملیات اجرای فیبر نوری فرمانداری بافق

رئیس اداره مخابرات شهرستان بافق با اعلام این مطلب افزود: پروژه اختصاصی فیبر نوری فرمانداری شهرستان بافق به طول حدود 380 متر بصورت خاکی و کانالی اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.

میرهدائی گفت: میزان سرمایه گذاری این طرح بالغ بر 65 میلیون ریال بوده که با بهره برداری از آن کیفیت و سرعت ارتباطات مختلف فرمانداری افزایش خواهد یافت.

وی افزود: علیرغم اینکه طرح مذکور از دیگر شهرستان های استان دیرتر آغاز شد، هم اکنون پنجمین شهرستان استان هستیم که این پروژه را به اتمام رسانده ایم.