نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پذيرفته شدن مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در همايش منطقه اي بررسي راهكارهاي ارتقاء گرايش به نماز

پذيرفته شدن مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در همايش منطقه اي بررسي راهكارهاي ارتقاء گرايش به نماز


پذيرفته شدن مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در همايش منطقه اي بررسي راهكارهاي ارتقاء گرايش به نماز

 

مقاله دانشجو دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در همايش منطقه اي « بررسي راهكارهاي ارتقاء گرايش به نماز » واحد سوادكوه پذيرفته و ارائه شد .

آقاي اميرسامان مظفري نژاد در اين مقاله به « نقش جامعه شناختي نماز جماعت در جامعه اسلامي » پرداخته است .

اين مقاله در مجموعه مقالات همايش واحد سوادكوه به چاپ رسيده است .