نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پذیرش مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق

پذیرش مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق


پذیرش مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق

مقاله مهدی اسلام زاده، معاون آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق برای چاپ در فصلنامه علمی – پژوهشی پذیرفته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق ، مقاله مهدی اسلام زاده با عنوان "مطالعه نمونه هاي هيدروژئوشيميايي آب چغارت با استفاده روش هاي گرافيكي و آماري " براي چاپ در فصلنامه علمي پژوهشي زمين و منابع دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان مورد پذيرش قرار گرفته است