نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پذیرش و چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق

پذیرش و چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق


پذیرش و چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بافق؛ این مقاله با عنوان  Land Subsidenceand Fissuring due to Ground
Water Withdrawal in Yazd-Ardakan Basin, Central Iran(
نشست و شکافت زمین بر اثر برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی در حوضه یزداردکان ، ایران مرکزی)درکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی زمین شناسی"International Conference on Geological Sciences and Engineering" که در ونیز ایتالیا  برگزار شده  بود (Venice, Italy November 24-26, 2010) توسط آکادمی جهانی علوم، مهندسی و فناوری  (World Academy of Science, Engineering and Technology) پذیرفته و در مجله بین المللی محیط زیست و علوم زمین (Volume 1 Number 2 Spring 2010)  به چاپ رسیده است.

این مقاله از طریق نشانی:http://www.waset.org/journals/ijees/v1/v1-2-16.pdf در دسترس علاقمندان می باشد.