نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پرورش ماهی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

پرورش ماهی در دانشگاه آزاد اسلامی بافقاولین دوره صید ماهی به عنوان یک پروژه تحقیقی، از استخرهای پرورش ماهی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق، انجام شد.
به گزارش روابط عمومی واحد بافق؛ طرح پرورش ماهی که با همکاری مرکز تحقیقات ماهیان آب شور بافق و با ساخت چهار استخر  با ظرفیت 1400 مترمکعب آغاز شده بود، به ثمر نشست و اولین صید انجام گرفت.
در این دوره که از اواخر آبان با رهاسازی چند هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا با وزن 30 گرم بصورت آزمایشی شروع شده بود، پس از سه ماه و با رسیدن وزن ماهیان به حدود 400 گرم، صید آنها انجام گرفت.

مسئولان دانشگاه و شیلات بافق امیدوارند برای فصل گرم سال نیز بتوانند نسبت به پرورش ماهی تیلاپیا اقدام کنند.