نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پروژه آب روستای شادکام افتتاح شد

پروژه آب روستای شادکام افتتاح شد


بافق در مسیر توسعه /9

عملیات اجرایی پروژه آب شادکام شامل حفر یک حلقه چاه و احداث یک باب موتورخانه و احداث یک و نیم کیلومتر شبکه خط انتقال است و اعتبار این پروژه بالغ بر 100 میلیون تومان است.

با افتتاح پروژه آبرسانی به روستای شادکام، 60 خانوار از روستاییان شادکام از نعمت آب شرب بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.