نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پياده روي و كوه پيمايي كاركنان مخابرات بافق

پياده روي و كوه پيمايي كاركنان مخابرات بافق


پياده روي و كوه پيمايي كاركنان مخابرات بافق
در راستاي توسعه فرهنگ ورزش و ايجاد تحرك در كاركنان، روابط عمومي و پايگاه مقاومت مالك اشتر مخابرات بافق در تاريخهاي 19 و 20/3/89 يك اردوي فرهنگي ـ ورزشي ـ تفريحي جهت كاركنان اين اداره تدارك ديدند.
در اين اردو كه در روستاي خوسف (اردوگاه شهداي روستاي خوسف) برگزار شد، برنامه هايي چون پياده روي،كوه پيمايي، اقامه نماز جماعت، زيارت قبور شهدا آن محل و ... اجرا گرديد.
روستاي خوسف در فاصله 100 كيلومتري بافق واقع و از جمله روستاهاي ييلاقي و خوش آب و هواي اين شهرستان است.