نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پيگيري اجراي پروژه روشنايي بلوار فدك در ديدار زاده رحماني با مدير عامل شركت توزيع برق استان

پيگيري اجراي پروژه روشنايي بلوار فدك در ديدار زاده رحماني با مدير عامل شركت توزيع برق استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ صبح امروز زاده رحماني فرماندار شهرستان بافق در شركت توزيع برق استان حاضر شد تا به پيگيري و تسريع پروژه هاي برقرساني و روشنايي اين شهرستان بپردازد.

از جمله پروژه هاي مطرح شده در اين ديدار، اجراي روشنايي بلوار فدك روستاي مباركه بود كه مورد موافقت صحتي واقع و مقرر گرديد رئيس اداره توزيع برق شهرستان دستور كار آن را تهيه و با اعتبار تقريبي ٣٠٠ ميليون تومان نسبت به اجراي آن اقدام نمايد.